Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_echtgenoot_Voorwaarden_Artikel_10

 
De echtgenoot - Voorwaarden - Artikel 10

24/11/2017

De echtgenoot van een onderdaan van een derde land met onbeperkt verblijf in België moet:

 • zijn identiteit bewijzen,
 • bewijzen dat hij gehuwd is met de gezinshereniger,
 • komen samenwonen met de gezinshereniger,
 • 21 jaar oud zijn of 18 jaar als het huwelijk plaatshad voordat de gezinshereniger in België aankwam,
 • geen gevaar zijn voor de volksgezondheid,
 • geen gevaar zijn voor de openbare orde.

De gezinshereniger moet:

 • 21 jaar oud zijn of 18 jaar als het huwelijk plaatshad voordat hij in België aankwam,
 • sedert minimal 12 maaden toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimal 12 maanden gemarchtigd zijn om zich er te vestigen (kaart B, C, D, F of F+) *,
 • een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
 • voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
 • stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.

 

* Die termijn van 12 maanden vervalt indien de echtelijke band of het partnerschap reeds bestond voor de gezinshereniger in het Rijk aankwam of indien de gezinshereniger en de aanvrager een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. 

* De voorwarden met betrekking tot de aard van het verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het familieleden betreft van een vreemdeling die als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het Rijk is toegelaten.

 

Opgelet:

 • De gezinshereniger is polygaam: u hebt geen recht op gezinshereniging als een andere echtgenoot al in België verblijft.
 • Als de gezinshereniger een verblijfkaart heeft verkregen als echtgenoot na 22/09/2011, moet u wachten tot hij sinds ten minste 2 jaar legaal in België verblijft voordat u zich bij hem mag voegen.