Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_echtgenoot_Voorwaarden_Artikel_40ter

 
De echtgenoot - Voorwaarden - Artikel 40ter

Update: 2016-09-05

De echtgenoot van een Belg moet:

- zijn identiteit bewijzen,
- bewijzen dat hij gehuwd is met de gezinshereniger,
- de gezinshereniger begeleiden of zich bij hem voegen,
- 21 jaar oud zijn*.

De gezinshereniger moet:

- 21 jaar oud zijn*,
- een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
- voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
- stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.

 

* Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond.