Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_gezinshereniging_aanvragen_in_Belgie

 

 Lees meer

Verblijfsaanvraag: procedure, bewijsstukken, behandelingstermijn

Update: 2016-07-11

 

 

Uw verblijfsaanvraag indienen in België is alleen mogelijk als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

(a)   u verblijft al tijdelijk in België (kaart A of H) en vervult alle voorwaarden voor een gezinshereniging;

(b)   u bent vrijgesteld van het visum voor een kort verblijf in het Schengengebied en vervult alle voorwaarden voor een gezinshereniging;

(c)   u hebt een visum ontvangen om te huwen of een verklaring van wettelijke samenwoning in België af te leggen, hetgeen u hebt gedaan voordat dit visum is verstreken;

(d)   u bevindt zich in uitzonderlijke omstandigheden die u verhinderen naar uw land terug te keren om er een visum voor een gezinshereniging aan te vragen.

 

In de situaties (a), (b) en (c) is de procedure de volgende:

 

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. U legt er het bewijs van betaling van de bijdrage voor (tenzij u bent vrijgesteld), de documenten die vereist zijn voor de binnenkomst en het verblijf (paspoort, visum, verblijfstitel) en de documenten die bewijzen dat u alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

In overweging nemen van de verblijfsaanvraag

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief) en uw dossier is volledig, neemt het bestuur uw aanvraag in overweging en geeft het u een attest van ontvangst (bijlage 15bis – KB 08.10.1981). Vervolgens stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als u niet in de gemeente verblijft (adrescontrole negatief) en/of uw dossier is niet volledig, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag niet in overweging (bijlage 15ter – KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken verklaart uw aanvraag ontvankelijk of niet-ontvankelijk binnen een termijn van 5 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 15bis.

Als uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u van het gemeentebestuur een attest van immatriculatie.

Als uw aanvraag niet-ontvankelijk is, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 15quater en wordt de procedure afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt of weigert uw aanvraag binnen een termijn van 9 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 15bis. Als het dossier ingewikkeld is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken deze termijn twee keer met een periode van 3 maanden verlengen, zodat de beslissing dan wordt genomen binnen een termijn van maximum 15 maanden vanaf de datum die in bijlage 15bis is aangegeven (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden).

Als uw aanvraag wordt aanvaard, mag u tijdelijk in België verblijven en krijgt u van het gemeentebestuur een A-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 14 (KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, moet hij uw verblijfsaanvraag aanvaarden.

 

In situatie (d), is de procedure de volgende:

           

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft en legt er schriftelijk en duidelijk de uitzonderlijke omstandigheden uit die u verhinderen naar uw land terug te keren om er een visum aan te vragen. U geeft ook de documenten af die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

In overweging nemen van de verblijfsaanvraag

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief) en uw dossier is volledig, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag in overweging en stuurt het uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken. U krijgt geen enkel document.

Als u niet in de gemeente verblijft (adrescontrole negatief), of geen uitleg geeft over de uitzonderlijke omstandigheden, of niet de documenten voorlegt die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag niet in overweging (bijlage 15ter – KB 08.10.1980) en wordt de procedure afgesloten.

Ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken verklaart uw aanvraag ontvankelijk of niet-ontvankelijk. De wet legt echter geen termijn op.

Als uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u van het gemeentebestuur een attest van ontvangst (bijlage 15bis – KB 08.10.1981) en een attest van immatriculatie.

Als uw aanvraag niet-ontvankelijk is, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 15quater (KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt of weigert uw aanvraag binnen een termijn van 9 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 15bis. Als het dossier ingewikkeld is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken deze termijn twee keer met een periode van 3 maanden verlengen, zodat de beslissing dan wordt genomen binnen een termijn van maximum 15 maanden vanaf de datum die in bijlage 15bis is aangegeven (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden).

Als uw aanvraag wordt aanvaard, mag u tijdelijk in België verblijven en krijgt u van het gemeentebestuur een A-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 14 (KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, moet hij uw verblijfsaanvraag aanvaarden.

 

 

Uw verblijfsaanvraag indienen in België is alleen mogelijk als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

(a)   u verblijft al tijdelijk in België (kaart A of H) en vervult alle voorwaarden voor een gezinshereniging;

(b)   u bent vrijgesteld van het visum voor een kort verblijf in het Schengengebied en vervult alle voorwaarden voor een gezinshereniging;

(c)   u hebt een visum ontvangen om te huwen of een verklaring van wettelijke samenwoning in België af te leggen, hetgeen u hebt gedaan voordat dit visum is verstreken;

(d)   u bevindt zich in uitzonderlijke omstandigheden die u verhinderen naar uw land terug te keren om er een visum voor een gezinshereniging aan te vragen.

 

In de situaties (a), (b) en (c) is de procedure de volgende:

 

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. U legt er het bewijs van betaling van de bijdrage voor (tenzij u bent vrijgesteld), de documenten die vereist zijn voor de binnenkomst en het verblijf (paspoort, visum, verblijfstitel) en de documenten die bewijzen dat u alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

In overweging nemen van de verblijfsaanvraag

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief) en uw dossier is volledig, neemt het bestuur uw aanvraag in overweging en geeft het u een attest van ontvangst (bijlage 41bis – KB 08.10.1981) en een attest van immatriculatie. Vervolgens stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als u niet in de gemeente verblijft (adrescontrole negatief) en/of uw dossier is niet volledig, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag niet in overweging (bijlage 41ter – KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt of weigert uw aanvraag binnen een termijn van 9 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 41bis. Als het dossier ingewikkeld is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken deze termijn twee keer met een periode van 3 maanden verlengen, zodat de beslissing dan wordt genomen binnen een termijn van maximum 15 maanden vanaf de datum die in bijlage 41bis is aangegeven (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden).

Als uw aanvraag wordt aanvaard, mag u tijdelijk in België verblijven en krijgt u van het gemeentebestuur een A-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 14 (KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing binnen de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, moet hij uw verblijfsaanvraag aanvaarden.

 

In situatie (d) is de procedure de volgende:

           

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft en legt er schriftelijk en duidelijk de uitzonderlijke omstandigheden uit die u verhinderen naar uw land terug te keren om er een visum aan te vragen. U geeft ook de documenten af die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

In overweging nemen van de verblijfsaanvraag

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief) en uw dossier is volledig, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag in overweging en stuurt het uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken. U krijgt geen enkel document.

Als u niet in de gemeente verblijft (adrescontrole negatief), of geen uitleg geeft over de uitzonderlijke omstandigheden, of niet de documenten voorlegt die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag niet in overweging (bijlage 41ter – KB 08.10.1980) en wordt de procedure afgesloten.

Ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken verklaart uw aanvraag ontvankelijk of niet-ontvankelijk. De wet legt echter geen termijn op.

Als uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u van het gemeentebestuur een attest van ontvangst (bijlage 41bis – KB 08.10.1981) en een attest van immatriculatie.

Als uw aanvraag niet-ontvankelijk is, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 41quater (KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt of weigert uw aanvraag binnen een termijn van 9 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 41bis. Als het dossier ingewikkeld is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken deze termijn twee keer met een periode van 3 maanden verlengen, zodat de beslissing dan wordt genomen binnen een termijn van maximum 15 maanden vanaf de datum die in bijlage 41bis is aangegeven (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden).

Als uw aanvraag wordt aanvaard, mag u tijdelijk in België verblijven en krijgt u van het gemeentebestuur een A-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 14 (KB 08.10.1981) en wordt de procedure afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, moet hij uw verblijfsaanvraag aanvaarden.

 

 

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. U legt er het bewijs van betaling van de bijdrage voor (tenzij u bent vrijgesteld) en het bewijs dat u familielid bent van een Belg.

Het gemeentebestuur overhandigt u een aanvraag voor een verblijfkaart van familielid (bijlage 19ter – KB 08.10.1981). Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief), overhandigt het gemeentebestuur u vervolgens een attest van immatriculatie dat 6 maanden geldig is vanaf de datum aangegeven in bijlage 19ter. U krijgt 3 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19ter de tijd om de documenten voor te leggen die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Beste praktijk: Breng deze documenten mee bij uw eerste afspraak bij het gemeentebestuur.

Weigering van de verblijfsaanvraag

Als u niet in de gemeente verblijft of niet binnen de termijn van 3 maanden de documenten voorlegt die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult, weigert het gemeentebestuur uw aanvraag en geeft het u een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20 – KB 08.10.1981). De procedure wordt afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

Als u binnen de termijn van 3 maanden de documenten voorlegt die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult, stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die uw aanvraag moet aanvaarden of weigeren binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19ter.

Als uw aanvraag wordt aanvaard, krijgt u van het gemeentebestuur een F-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 20 en moet u het grondgebied verlaten. De procedure wordt afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de termijn van 6 maanden, is uw aanvraag aanvaard en krijgt u van het gemeentebestuur een F-kaart.

 

 

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. U legt er het bewijs van betaling van de bijdrage voor (tenzij u bent vrijgesteld) en het bewijs dat u EU-burger, EER-onderdaan of Zwitser bent.

Het gemeentebestuur overhandigt u een aanvraag voor een verklaring van inschrijving (bijlage 19 – KB 08.10.1981). U hebt vervolgens 3 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19 de tijd om de documenten voor te leggen die bewijzen dat u familielid van een Belg bent.

Beste praktijk: Breng deze documenten mee bij uw eerste afspraak bij het gemeentebestuur.

De bewijsstukken

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief) en u legt de documenten binnen de termijn van 3 maanden voor, stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief), maar u legt de documenten niet voor binnen de termijn van 3 maanden, weigert het gemeentebestuur uw aanvraag (bijlage 20 – KB 08.10.1981) en geeft het u een nieuwe termijn (1 maand) om de documenten voor te leggen. Als u de documenten binnen deze nieuwe termijn voorlegt, stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Als u daarentegen de documenten niet voorlegt binnen deze nieuwe termijn, weigert het gemeentebestuur uw aanvraag en geeft het u een bevel om het België te verlaten (bijlage 20). De procedure wordt afgesloten.

Als u niet in de gemeente verblijft (adrescontrole negatief), wordt u uit het Rijksregister geschrapt en wordt de procedure afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt of weigert uw aanvraag binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19.

Als uw aanvraag wordt aanvaard, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 8 (KB 08.10.1981) of een E-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 20 (KB 08.10.1981) en moet u het grondgebied verlaten. De procedure wordt afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de termijn van 6 maanden, is uw aanvraag aanvaard en krijgt u van het gemeentebestuur een E-kaart.

 

 

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft en bewijst dat u familielid bent van een burger van de Unie.

Het gemeentebestuur overhandigt u een aanvraag voor een verblijfkaart van familielid (bijlage 19ter – KB 08.10.1981). Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief), overhandigt het gemeentebestuur u vervolgens een attest van immatriculatie dat 6 maanden geldig is vanaf de datum aangegeven in bijlage 19ter. U krijgt 3 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19ter de tijd om de bewijsstukken vermeld in bijlage 19ter voor te leggen.

Beste praktijk: Breng deze documenten mee bij uw eerste afspraak bij het gemeentebestuur.

Weigering van de verblijfsaanvraag

Als u niet in de gemeente verblijft (adrescontrole negatief) of de bewijsstukken niet voorlegt binnen de termijn van 3 maanden, weigert het gemeentebestuur uw aanvraag en geeft het u een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20 – KB 08.10.1981). De procedure wordt afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

Als u de bewijsstukken voorlegt binnen de termijn van 3 maanden, stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die uw aanvraag moet aanvaarden of weigeren binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19ter.

Als uw aanvraag wordt aanvaard, krijgt u van het gemeentebestuur een F-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 20 en moet u het grondgebied verlaten. De procedure wordt afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de termijn van 6 maanden, is uw aanvraag aanvaard en krijgt u van het gemeentebestuur een F-kaart.

 

 

Aanmelden bij het gemeentebestuur

U gaat naar het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft en bewijst dat u familielid van een burger van de Unie bent.

Het gemeentebestuur overhandigt u een aanvraag voor een verklaring van inschrijving (bijlage 19 – KB 08.10.1981). U hebt vervolgens 3 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19 de tijd om de documenten voor te leggen die bewijzen dat u familielid van een EU-burger, van een EER-onderdaan of van een Zwitser bent.

Beste praktijk:  Breng deze documenten mee bij uw eerste afspraak bij het gemeentebestuur.

De bewijsstukken

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief) en u legt de documenten binnen de termijn van 3 maanden voor, krijgt u van het gemeentebestuur een verklaring van inschrijving (bijlage 8 – KB 08.10.1981, of E-kaart) indien u de echtgenoot of een bloedverwant in neergaande lijn jonger dan 18 jaar van de gezinshereniger bent. In alle andere gevallen stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als u werkelijk in de gemeente verblijft (adrescontrole positief), maar u legt de documenten niet voor binnen de termijn van 3 maanden, weigert het gemeentebestuur uw aanvraag (bijlage 20 – KB 08.10.1981) en geeft het u een nieuwe termijn (1 maand) om de documenten voor te leggen. Als u de documenten binnen deze nieuwe termijn voorlegt, krijgt u van het gemeentebestuur een verklaring van inschrijving (bijlage 8 of E-kaart) indien u de echtgenoot of een bloedverwant in neergaande lijn jonger dan 18 jaar van de gezinshereniger bent. In alle andere gevallen stuurt het gemeentebestuur uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Als u daarentegen de documenten niet voorlegt binnen deze nieuwe termijn, weigert het gemeentebestuur uw aanvraag en geeft het u een bevel om het België te verlaten (bijlage 20). De procedure wordt afgesloten.

Als u niet in de gemeente verblijft (adrescontrole negatief), wordt u uit het Rijksregister geschrapt en wordt de procedure afgesloten.

Aanvaarding van de verblijfsaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt of weigert uw aanvraag binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum aangegeven in bijlage 19.

Als uw aanvraag wordt aanvaard, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 8 of een E-kaart.

Als uw aanvraag wordt geweigerd, krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 20 (KB 08.10.1981) en moet u het grondgebied verlaten. De procedure wordt afgesloten.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de termijn van 6 maanden, is uw aanvraag aanvaard en krijgt u van het gemeentebestuur een bijlage 8 of een E-kaart.