Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_partner_Bewijsstukken_Artikel_40ter

 
De partner - Bewijsstukken - Artikel 40ter

18/10/2017

U legt voor:


Uw dossier is volledig:

U ontvangt een beslissing binnen 6 maanden volgend op de datum van de indiening van uw aanvraag. 


Uw dossier is niet volledig:

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom. 

 

Bijkomende documenten

Het is mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken u vraagt andere documenten in te dienen tijdens het onderzoek (bijvoorbeeld een akte van geboorte indien de leeftijdsvoorwaarde niet vervuld lijkt te zijn of een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt).