Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_partner_Bewijsstukken_Artikel_40ter

 
De partner - Bewijsstukken - Artikel 40ter

18/10/2017

U legt voor:


Uw dossier is volledig:

U ontvangt een beslissing binnen 6 maanden volgend op de datum van de indiening van uw aanvraag. 


Uw dossier is niet volledig:

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom.