Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_partner_Bewijsstukken_Artikelen_10_en_10bis

 
De partner - Bewijsstukken - Artikelen 10 en 10bis

18/10/2017

U legt voor:

 

Uw dossier is volledig:

Als uw dossier volledig is, overhandigt het consulaat u een document als bewijs van indiening van uw aanvraag (bijlage 15quinquies).

De algemene regel is dat u een beslissing ontvangt binnen 9 maanden volgend op de datum door het consulaat op dit document vermeld. De Dienst Vreemdelingenzaken kan deze termijn echter twee keer verlengen met een periode van 3 maanden. Dit betekent dus dat u een beslissing ontvangt binnen een termijn van maximaal 15 maanden (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden). Het consulaat brengt u van deze beslissing op de hoogte. 

 

Uw dossier is niet volledig:

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult. Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom.