Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_partner_Voorwaarden_Artikel_10

 
De partner – Voorwaarden – Artikel 10

24/11/2017

De partner van een onderdaan van een derde land met onbeperkt verblijf in België moet:

 • zijn identiteit bewijzen,
 • 21 jaar oud zijn of 18 jaar als de partners sinds ten minste een jaar samenwoonden voordat de gezinshereniger in België aankwam,
 • ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,
 • met de gezinshereniger verbonden zijn door een wettelijk geregistreerd partnerschap (België: verklaring van wettelijke samenwoning),
 • een duurzame en stabiele relatie onderhouden,
 • komen samenwonen met de gezinshereniger,
 • geen gevaar zijn voor de volksgezondheid,
 • geen gevaar zijn voor de openbare orde.

De gezinshereniger moet:

 • 21 jaar oud zijn of 18 jaar als de partners sinds ten minste een jaar samenwoonden voordat de gezinshereniger in België aankwam,
 • ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,
 • sedert minimal 12 maaden toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimal 12 maanden gemarchtigd zijn om zich er te vestigen (kaart B, C, D, F of F+) *,
 • een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
 • voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
 • stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.

   

  * Die termijn van 12 maanden vervalt indien het partnerschap reeds bestond voor de gezinshereniger in het Rijk aankwam of indien de gezinshereniger en de aanvrager een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. 

  * De voorwarden met betrekking tot de aard van het verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het familieleden betreft van een vreemdeling die als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het Rijk is toegelaten.

 

Opgelet:

U hebt geen recht op gezinshereniging indien het partnerschap is aangegaan tussen:

- bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn,
- in de zijlijn, tussen broers, tussen zusters en tussen broer en zuster,
- tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef. (lees meer: artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek)

U hebt geen recht op gezinshereniging als de ambtenaar van de burgerlijke stand al heeft geweigerd uw huwelijk of dat van de gezinshereniger te voltrekken. (lees meer: artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek)