Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_partner_Voorwaarden_Artikel_10bis

 
De partner - Voorwaarden - Artikel 10bis

18/10/2017

De partner van een onderdaan van een derde land met tijdelijk verblijf in België moet:

 • zijn identiteit bewijzen,
 • 21 jaar oud zijn of 18 jaar als de partners sinds ten minste een jaar samenwoonden voordat de gezinshereniger in België aankwam,
 • ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,
 • met de gezinshereniger verbonden zijn door een wettelijk geregistreerd partnerschap (België: verklaring van wettelijke samenwoning),
 • een duurzame en stabiele relatie onderhouden,
 • komen samenwonen met de gezinshereniger,
 • geen gevaar zijn voor de volksgezondheid,
 • geen gevaar zijn voor de openbare orde.

De gezinshereniger moet:

 • 21 jaar oud zijn (18 jaar als de partners sinds ten minste een jaar samenwoonden voordat de gezinshereniger in België aankwam),
 • ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,
 • tijdelijk verblijven in België (kaart A of H),
 • een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
 • voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
 • stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.

 

Opgelet:

U hebt geen recht op gezinshereniging indien het partnerschap is aangegaan tussen:

- bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn,
- in de zijlijn, tussen broers, tussen zusters en tussen broer en zuster,
- tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef. (lees meer: artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek)

U hebt geen recht op gezinshereniging als de ambtenaar van de burgerlijke stand al heeft geweigerd uw huwelijk of dat van de gezinshereniger te voltrekken. (lees meer: artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek)