Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_partner_Voorwaarden_Artikel_40bis

 
De partner - Voorwaarden voor een gezinshereniging

Update: 2015-10-13

 

De partner van een burger van de Unie moet:

> zijn identiteit bewijzen,

> 21 jaar oud zijn (of 18 jaar als de partners minstens een jaar samenwoonden voordat de gezinshereniger in België aankwam),

> ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,

> met de gezinshereniger verbonden zijn door een wettelijk geregistreerd partnerschap (België: verklaring van wettelijke samenwoning),

> een duurzame en stabiele relatie onderhouden,

> komen samenwonen met de gezinshereniger

De partner moet kunnen aantonen dat de gezinshereniger :

> 21 jaar is (of 18 jaar als de partners minstens een jaar samenwoonden voordat de gezinshereniger in België aankwam),

> ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,

>  het recht hebben langer dan 3 maanden in België te verblijven.

 

Indien de gezinshereniger het recht heeft langer dan 3 maanden te verblijven omdat hij voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering heeft, moet hij aantonen dat zijn bestaansmiddelen voldoende zijn om zijn gezin onder te brengen en dat zijn ziekteverzekering ook zijn gezin dekt.

/!\  Het recht op gezinshereniging heeft beperkingen. Aldus heeft u geen recht op gezinshereniging indien het partnerschap is aangegaan tussen (a) bloedverwanten in de rechte opgaande - en neerdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn, of  (b) in de zijlijn, tussen broers, zussen of broers en zussen, of (c) tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef (lees meer: artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek).