Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_partner_Voorwaarden_Artikel_40ter

 
De partner - Voorwaarden - Artikel 40ter

Update: 2014-05-15

De partner van een Belg moet:

- zijn identiteit bewijzen,
- 21 jaar oud zijn (18 jaar als de partners sinds ten minste een jaar samenwoonden voordat de gezinshereniger in België aankwam),
- ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,
- met de gezinshereniger verbonden zijn door een wettelijk geregistreerd partnerschap (België: verklaring van wettelijke samenwoning),
- een duurzame en stabiele relatie onderhouden,
- komen samenwonen met de gezinshereniger.

De gezinshereniger moet:

- 21 jaar oud zijn,
- ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere persoon,
- een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
- stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.

/!\ Het recht op gezinshereniging heeft beperkingen.

U hebt geen recht op gezinshereniging indien het partnerschap is aangegaan tussen:

- bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn,
- in de zijlijn, tussen broers, tussen zusters en tussen broer en zuster,
- tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef. (lees meer: artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek)

U hebt geen recht op gezinshereniging als de ambtenaar van de burgerlijke stand al heeft geweigerd uw huwelijk of dat van de gezinshereniger te voltrekken. (lees meer: artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek)