Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_vader_of_de_moeder_Bewijsstukken_Artikel_40ter

 
De vader of de moeder - Bewijsstukken - Artikel 40ter

Update: 2014-05-15

U legt voor:

- een bewijs van uw identiteit,
- een letterlijk afschrift van de geboorteakte van de gezinshereniger,
- het bewijs dat u de gezinshereniger begeleidt of zich bij hem voegt in België (zoals een vliegtuigbiljet, een vervoerbewijs, een gemeenschappelijke uitnodiging, een gemeenschappelijke woning, …). 

Uw dossier is volledig.

U ontvangt een beslissing binnen 6 maanden volgend op de datum van de indiening van uw aanvraag. 

Uw dossier is niet volledig.

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult. Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom.