Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_vader_of_de_moeder_Voorwaarden_Artikel_40ter

 
De vader of de moeder - Voorwaarden - Artikel 40ter

 

De vader en de moeder van een Belgisch en minderjarig kind moeten :

- zijn/haar identiteit bewijzen,
- de afstammingsband met het kind bewijzen *,
- bewijzen dat de gezinshereniger een Belgish en minderjarig kind is,
- de gezinshereniger begeleiden of zich bij hem voegen. 

 

* Indien u als vader niet kan aantonen dat u gehuwd was met de moeder van het kind op het ogenblik van de geboorte van het kind, dan dient u ook een akte van erkenning van het kind voor te leggen, samen met een bewijs van uw nationaliteit op het moment van de geboorte of de erkenning. Om na te gaan of u de wettelijke vader van het kind bent, moet de Dienst Vreemdelingenzaken immers kunnen bepalen welke nationale wetgeving van toepassing was op het moment van de geboorte of de erkenning.