Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_voorwaarden_voor_een_gezinshereniging

De voorwaarden voor een gezinshereniging

03/10/2017

Selecteer uw situatie en u krijgt informatie over de voorwaarden die u moet vervullen als u naar België wenst te komen in het kader van een gezinshereniging.

Als u niet bent vrijgesteld, vergeet dan niet het bewijs van de volledige betaling van de retributie over te leggen wanneer u uw aanvraag indient. Als u dit bewijs niet overlegt, is uw aanvraag niet ontvankelijk.

 

1/ U bent de echtgenoot of U bent met de gezinshereniger verbonden door een partnerschap dat als gelijkwaardig aan het huwelijk in België wordt beschouwd (partnerschap geregistreerd in Duitsland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden).

   - van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur in België verblijft (artikel 10, wet 15-12-1980)
   - van een onderdaan van een derde land die tijdelijk in België verblijft (artikel 10bis, wet 15-12-1980)
   - van een burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)
   - van een Belg (artikel 40ter, wet 15-12-1980)

2/ U bent de wettelijk geregistreerde partner (in België: de verklaring van wettelijke samenwoning):

   - van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur in België verblijft (artikel 10, wet 15-12-1980)
   - van een onderdaan van een derde land die tijdelijk in België verblijft (artikel 10bis, wet 15-12-1980)   
   - van een burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)  
   - van een Belg (artikel 40ter, wet 15-12-1980)

3/ U bent een kind:
   - van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur in België verblijft (artikel 10, wet 15-12-1980)
   - van een onderdaan van een derde land die tijdelijk  in België verblijft (artikel 10bis, wet 15-12-1980)

4/ U bent een kind of een bloedverwant in de neergaande lijn (descendant)

   - van een burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)
   - van een Belg (artikel 40ter, wet 15-12-1980)

5 / U bent ouder dan 18 jaar, ongehuwd en het gehandicapt kind van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur (artikel 10, wet 15-12-1980) of tijdelijk (artikel 10bis, wet 15-12-1980) in België verblijft, van zijn echtgenoot of van zijn partner.

6/ U bent de vader of de moeder (bloedverwant in opgaande lijn)

   - van een minderjarig Belgisch kind (artikel 40ter, wet 15-12-1980)
   - van een minderjarige burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)

7/ U bent de bloedverwant in opgaande lijn van een meerderjarige burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980).

8/ U bent een ver lid van de familie van een burger van de Unie (feitelijke partner, persoon ten laste) (artikel 47/1, wet15-12-1980).

9/ U behoort tot de familie van een onderdaan van een derde land aan wie België de status van vluchteling (artikel 10, wet 15-12-1980) of de subsidiaire bescherming (artikel 10bis, wet 15-12-1980) heeft verleend.

10/ Als u iemand vergezelt, of zich bij iemand voegt, die onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, lees de informatie bestemd voor EU-burgers en hun familieleden.

