Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
De weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om het gevraagde visum af te geven

Update: 2014-05-15

Het consulaat betekent u de beslissing. Ze is gemotiveerd in rechte en in feite.
Als u deze beslissing niet aanvaardt, kunt u een beroep instellen. De procedure die hierbij moet worden gevolgd is vermeld op het document. dat het consulaat u overhandigt.

Uit respect voor uw privacy zullen het consulaat, noch de FOD Buitenlandse zaken of het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen voor de weigering meedelen aan derden, al zijn het leden van uw gezin, uw gastheer of uw garant. Wij zullen die redenen daarentegen wel aan uw advocaat meedelen, als hij daar schriftelijk om verzoekt.