Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Familieleden_van_een_burger_van_de_Unie_Richtlijn_2004_38_EG

Familieleden van een burger van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG

Update: 2015-10-14

Deze informatie is ook bedoeld voor familieleden van een onderdaan van de Europese Economische Ruimte en familieleden van een Belg die naar België terugkeert na meer dan 3 maanden legaal in een andere lidstaat van de Unie te hebben verbleven.

 

Familieleden van een burger van de Unie kunnen in Belgïe binnenkomen met een visum type C (kort verblijf), welk het doel en de duur van het voorgenomen verblijf ook zijn, op voorwaarde dat zij zijn gedekt door richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

De lijst van de landen waarvan de onderdanen visumplichtig zijn en de lijst van de verblijfstitels die binnenkomst zonder visum mogelijk maken staan op de site van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm).

Dit visum type C wordt gratis afgegeven (de visumleges worden niet geëist bij de indiening van de visumaanvraag), in het kader van een versnelde procedure. In principe ontvangt u een beslissing binnen 15 dagen vanaf het ogenblik waarop u aantoont dat u bent gedekt door de richtlijn.

Indien de ambassade of het consulaat werkt met een privébedrijf dat de visumaanvragen in ontvangst neemt, zijn dienstverleningskosten verschuldigd. Als u deze dienstverleningskosten niet wil betalen, kunt u uw aanvraag indienen bij de post volgens de procedure die daar bestaat (openingstijden, afspraak maken, enz.).

Om deze tegemoetkomingen (gratis, versnelde procedure) te genieten, moet u aantonen dat u bent gedekt door de richtlijn als u uw visum aanvraagt. U moet dus de documenten voorleggen waaruit blijkt dat u reist samen met, of dat u zich voegt bij, een burger van de Unie die naar België reist of al in België verblijft, of een Belg die naar België terugkeert na gedurende meer dan 3 maanden legaal in een andere lidstaat van de Unie te hebben verbleven (dat wil zeggen, u moet bewijzen dat u begeleidt, of dat u zich voegt bij, een burger van de Unie, of een Belg, die zijn recht van vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend).

U legt ook de documenten voor die bewijzen dat u een familielid bent van deze burger van de Unie of deze Belg. Leg bij voorkeur gelegaliseerde/van een apostille voorziene en vertaalde documenten voor, om de behandeling van uw visumaanvraag te vergemakkelijken. De ambassade of de post kan immers eisen dat een document is vertaald, notarieel bekrachtigd, of gelegaliseerd, wanneer het origineel is opgesteld in een taal die de post niet begrijpt, of indien de post twijfelt aan de echtheid ervan.

Als u door de richtlijn bent gedekt, moet u geen documenten voorleggen die het doel en de duur van uw reis en uw bestaansmiddelen bewijzen. Dan hoeft u dus de vakken 19, 20, 31, 32 en 33 van het visumaanvraagformulier niet in te vullen.

De afgifte van een inreisvisum aan een familielid dat door richtlijn 2004/38/EG is gedekt staat niet gelijk met de afgifte van een verblijfstitel. Als u dus de bedoeling hebt om meer dan 3 maanden in België te verblijven, moet u een verblijfsaanvraag indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar u na de binnenkomst in België verblijft. Deze keer moet u bewijzen dat u alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Als u niet door de richtlijn bent gedekt, lees dan de informatie over de voorwaarden voor de afgifte van een visum voor een kort verblijf in het Schengengebied, of over de voorwaarden voor een gezinshereniging.