Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt

Update: 2014-05-15

Dit getuigschrift is het bewijs dat u geen gevaar bent voor de openbare orde.

De algemene regel is dat u een getuigschrift voorlegt dat is afgegeven in de loop van de 6 maanden die onmiddellijk aan de indiening van uw aanvraag voorafgaan door de bevoegde overheid van uw land van oorsprong of door de bevoegde overheid van het land waar u verblijft (let op: als wij van oordeel zijn dat u een gevaar bent voor de openbare orde, zullen wij u een getuigschrift vragen dat is afgegeven door de bevoegde overheid van uw land van oorsprong en door die van het land waar u verblijft).

Dit getuigschrift moet worden gelegaliseerd, behalve indien een bilaterale of multilaterale overeenkomst de formaliteit van de legalisatie vereenvoudigt of afschaft (bijvoorbeeld het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten ten voordele van de vereenvoudigde procedure van de apostille). Wij aanvaarden echter een document zonder legalisatie of apostille als het is afgegeven door de bevoegde overheid van de volgende landen: de Verenigde Staten van Amerika, Israël.

Als u geen getuigschrift kunt voorleggen dat aan die vereisten voldoet, leg dan uit waarom.