Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Grondwettelijk_Hof_Arrest_nr_121_2013_van_26_09_2013

 
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 121/2013 van 26-09-2013

Update: 2014-05-15

Interpretatie en vernietiging van sommige bepalingen van de wet van 15-12-1980

Het Grondwettelijk Hof heeft sommige bepalingen van de wet van 15-12-1980 geïnterpreteerd of vernietigd.

Dit arrest heeft gevolgen voor de dossiers die zijn afgesloten met een definitieve negatieve beslissing (een definitieve negatieve beslissing is een beslissing waartegen geen beroep is ingesteld voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of die door deze Raad niet is opgeschort of vernietigd).

Als wij de afgifte van een visum « gezinshereniging » hebben geweigerd en ons daarbij hebben gebaseerd op een door het Hof vernietigde wetsbepaling, kunt u dus een nieuwe visumaanvraag indienen. Wij zullen deze aanvraag behandelen alsof u ze had ingediend op de datum van de geweigerde aanvraag (terugwerkende kracht).

Als wij de afgifte van een visum « gezinshereniging » hebben geweigerd en ons daarbij hebben gebaseerd op een door het Hof geïnterpreteerde wetsbepaling, kunt u eveneens een nieuwe visumaanvraag indienen, maar u moet dan bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult op het ogenblik van de indiening van deze nieuwe aanvraag (gevolgen voor de toekomst). 


Bijzonder geval van het gezin van een persoon aan wie België de subsidiaire bescherming heeft verleend

Als wij de afgifte van een visum « gezinshereniging » hebben geweigerd omdat de gezinshereniger niet heeft bewezen stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, voldoende huisvesting of een ziekteverzekering te hebben, moet u een nieuwe visumaanvraag indienen.

Wij zullen deze nieuwe aanvraag behandelen alsof u ze had ingediend op de datum van de geweigerde aanvraag.

/!\ Wanneer het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband bestond voordat de gezinshereniger in België aankwam, moet de gezinshereniger niet bewijzen dat hij stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, voldoende huisvesting en een ziekteverzekering heeft, op voorwaarde dat de geweigerde visumaanvraag ingediend was tijdens het jaar volgend op de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om de gezinshereniger de subsidiaire bescherming te verlenen.

Als de geweigerde visumaanvraag meer dan een jaar na de beslissing van het Commissariaat was ingediend, moet de gezinshereniger wel bewijzen dat hij stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, voldoende huisvesting en een ziekteverzekering heeft. Maar als enkel zijn minderjarig en ongehuwd kind, dat van zijn echtgenoot of zijn partner (partnerschap beschouwd als gelijkwaardig aan het huwelijk in België) zich bij hem voegt, moet hij niet bewijzen dat hij stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft.

Als de situatie waarin u zich bevindt het indienen van een nieuwe visumaanvraag zeer moeilijk of onmogelijk maakt, beschrijf dan nauwkeurig en volledig waarom u niet persoonlijk naar een Belgisch consulaat kunt gaan. Indien wij vaststellen dat u de normale procedure inderdaad niet kunt volgen, aanvaarden wij de schriftelijke indiening van een nieuwe visumaanvraag op gh.visa@ibz.fgov.be (NL) of rgf.visa@ibz.fgov.be (FR).

/!\ Zeggen dat u een onderdaan bent van een land in oorlog is niet voldoende. U moet uitleggen hoe die algemene context u persoonlijk raakt en u verhindert naar een consulaat te komen (zoals: u bent in een vluchtelingenkamp en de UNHCR kan dit bevestigen, u hebt een medisch attest dat een ernstige ziekte vermeldt waardoor u zich niet kunt verplaatsen).