Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Het bewijs van het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband

Update: 2014-05-15

(Lees meer in artikel 30 van het Wetboek van internationaal privaatrecht)

Een letterlijk afschrift

De algemene regel is dat u een letterlijk afschrift voorlegt van de akte die het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband bewijst, dat wil zeggen een reproductie van deze akte zoals ze is opgemaakt in het register van de burgerlijke stand, of zoals ze is verbeterd.

In principe legt u een letterlijk afschrift voor dat is afgegeven binnen 6 maanden onmiddellijk voorafgaand aan uw aanvraag. Als u een ouder document voorlegt, leg dan uit waarom.

Dit afschrift moet worden gelegaliseerd, behalve indien een bilaterale of multilaterale overeenkomst de formaliteit van de legalisatie vereenvoudigt of afschaft (bijvoorbeeld het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten ten voordele van de vereenvoudigde procedure van de apostille).

 

Andere geldige bewijzen

Als u geen officiële documenten kunt voorleggen, mogen wij andere documenten die het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband aantonen in aanmerking nemen.

Maar als u zich voegt bij een persoon aan wie België de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming heeft verleend, moeten wij rekening houden met andere documenten die het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband aantonen, indien het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband bestond voordat deze persoon in België aankwam.


Onderhoud, enquête en bijkomende analyse

Als u geen officiële documenten of andere geldige bewijzen van het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband kunt voorleggen, kunnen wij, als laatste middel, overgaan of laten overgaan tot een onderhoud of elke noodzakelijk geachte enquête, of een bijkomende analyse voorstellen (bijvoorbeeld een DNA-test).

/!\ De onmogelijkheid een officieel document voor te leggen moet los staan van uw wil (bijvoorbeeld de registers van de burgerlijke stand werden vernietigd). Uw uitleg moet ernstig, objectief en coherent zijn.

Als wij vaststellen dat u valse of bedrieglijke informatie hebt gegeven, of valse of vervalste documenten hebt voorgelegd als bewijs van een huwelijk, een partnerschap of een afstammingsband, zullen wij uw visum- of verblijfsaanvraag verwerpen.