Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_kind_Bewijsstukken_Artikel_10bis

 
Het kind - Bewijsstukken - Artikel 10bis

04/10/2017

U legt voor:

  • een letterlijk afschrift van uw geboorteakte,
  • als u de leeftijd hebt om een geldig een huwelijk aan te gaan: een bewijs van ongehuwde staat,
  • een medisch attest,
  • een kopie van de verblijfkaart van de gezinshereniger (kaart A of H),
  • als uw ouders gescheiden zijn: het bewijs dat de gezinshereniger het recht van bewaring heeft. Bij gedeelde bewaring, het bewijs dat de gezinshereniger de toestemming heeft van de andere houder van het recht van bewaring.
  • het bewijs dat de gezinshereniger een ziekteverzekering, voldoende huisvesting en stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft.

/!\ De gezinshereniger die de subsidiaire bescherming heeft moet niet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft indien u met hem komt samenwonen alvorens 18 jaar oud te zijn, en de enige bent die de gezinshereniging aanvraagt, en ongehuwd bent. 


Uw dossier is volledig:

Als uw dossier volledig is, overhandigt het consulaat u een document als bewijs van indiening van uw aanvraag (bijlage 15quinquies).

De algemene regel is dat u een beslissing ontvangt binnen 9 maanden volgend op de datum door het consulaat op dit document vermeld. De Dienst Vreemdelingenzaken kan deze termijn echter twee keer verlengen met een periode van 3 maanden. Dit betekent dus dat u een beslissing ontvangt binnen een termijn van maximaal 15 maanden (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden). Het consulaat brengt u van deze beslissing op de hoogte. 


Uw dossier is niet volledig:

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom.