Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_kind_Bewijsstukken_Artikel_40ter

 
Het kind - Bewijsstukken - Artikel 40ter

04/10/2017

U legt voor :

  • tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie
  • een letterlijk afschrift van uw geboorteakte,
  • als u ouder bent dan 21 jaar: het bewijs dat u ten laste bent van de gezinshereniger,
  • als uw ouders gescheiden zijn: het bewijs dat de gezinshereniger het recht van bewaring heeft. Bij gedeelde bewaring, het bewijs dat de gezinshereniger de toestemming heeft van de andere houder van het recht van bewaring.
  • een kopie van de identiteitskaart van de gezinshereniger,
  • het bewijs dat de gezinshereniger een  ziekteverzekering, voldoende huisvesting en stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft.

/!\ De gezinshereniger moet niet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft indien u met hem komt samenwonen alvorens 18 jaar oud te zijn, en de enige bent die de gezinshereniging aanvraagt.

Echter, of u nu alleen komt of niet:

- indien u tussen 18 en 21 jaar oud bent: de gezinshereniger moet bewijzen dat hij over bestaansmiddelen beschikt;
- indien u ouder dan 21 jaar bent: u moet bewijzen dat u ten laste van de gezinshereniger bent en de gezinshereniger moet bewijzen dat hij over bestaansmiddelen beschikt;
- indien u het kind van zijn partner (wettelijk geregistreerd partnerschap) bent: de gezinshereniger moet bewijzen dat hij over bestaansmiddelen beschikt.

/!\ Als u ouder bent dan 18 jaar en het consulaat of de Dienst Vreemdelingenzaken van oordeel is dat uw gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de maatschappij is, zal u ook een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt worden gevraagd. 


Uw dossier is volledig:

U ontvangt een beslissing binnen 6 maanden volgend op de datum van de indiening van uw aanvraag. 


Uw dossier is niet volledig:

Wij kunnen dan niet nagaan of u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.

Het consulaat zal u dan ook aanraden uw dossier terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en, vooral, het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom.