Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_kind_Voorwaarden_Artikel_10

 
Het kind - Voorwaarden - Artikel 10

 

Het kind van een onderdaan van een derde land met onbeperkt verblijf in België, het kind van zijn echtgenoot, het kind van zijn partner of hun gemeenschappelijk kind moet:

 • zijn identiteit bewijzen,
 • zijn afstammingsband bewijzen*,
 • komen samenwonen met de gezinshereniger,
 • minder dan 18 jaar oud zijn,
 • ongehuwd zijn,
 • geen gevaar zijn voor de volksgezondheid.

De gezinshereniger moet:

 • sedert minimal 12 maaden toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimal 12 maanden gemarchtigd zijn om zich er te vestigen (kaart B, C, D, F of F+) **,
 • een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
 • voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
 • stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen ***, en
 • als de ouders gescheiden zijn, het recht van bewaring en de last van het kind hebben. Bij gedeelde bewaring, de toestemming van de andere houder van het recht van bewaring hebben.
 •  

  * Indien de vader niet kan aantonen dat hij gehuwd was met de moeder van het kind op het ogenblik van de geboorte van het kind, dan dient hij ook een akte van erkenning van het kind voor te leggen, samen met een bewijs van zijn nationaliteit op het moment van de geboorte of de erkenning. Om na te gaan of hij de wettelijke vader van het kind is, moet de Dienst Vreemdelingenzaken immers kunnen bepalen welke nationale wetgeving van toepassing was op het moment van de geboorte of de erkenning.

  ** De voorwarden met betrekking tot de aard van het verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het familieleden betreft van een vreemdeling die als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het Rijk is toegelaten.

  *** De gezinshereniger moet niet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft indien het kind  met hem komt samenwonen alvorens 18 jaar oud te zijn, de enige is die de gezinshereniging aanvraagt, en ongehuwd is.