Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_kind_Voorwaarden_Artikel_10bis

 
Het kind - Voorwaarden - Artikel 10bis

Update: 2014-05-15

Het kind van een onderdaan van een derde land met tijdelijk verblijf in België, het kind van zijn echtgenoot, het kind van zijn partner of hun gemeenschappelijk kind moet:

- zijn identiteit bewijzen,
- zijn afstammingsband bewijzen,
- komen samenwonen met de gezinshereniger,
- minder dan 18 jaar oud zijn,
- ongehuwd zijn,
- geen gevaar zijn voor de volksgezondheid.

De gezinshereniger moet:

- tijdelijk verblijven in België (kaart A of H),
- als de ouders gescheiden zijn: het recht van bewaring en de last van het kind hebben. Bij gedeelde bewaring, de toestemming van de andere houder van het recht van bewaring hebben.
- een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
- voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
- stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.

/!\ De gezinshereniger die de subsidiaire bescherming heeft moet niet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft indien het kind:

- met hem komt samenwonen alvorens 18 jaar oud te zijn, en
- de enige is die de gezinshereniging aanvraagt, en
- ongehuwd is.