Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_kind_Voorwaarden_Artikel_40bis

 
Bloedverwant in neergaande lijn - Voorwaarden voor gezinshereniging

Update: 2015-10-13

 

De bloedverwanten in neergaande lijn van een Unieburger, van zijn echtgenoot, van zijn partner of een gemeenschappelijk kind moet:

> zijn identiteit bewijzen,

> zijn afstammingsband bewijzen,

> minder dan 21 jaar zijn of ten laste zijn van de Unieburger,

> komen samenwonen met de Unieburger,

> indien de ouders scheiden, en het kind minderjarig is, moet de Unieburger  het recht van bewaring aantonen (bij gedeelde bewaring, de toestemming van de andere houder van het recht van bewaring hebben), en

> aantonen dat de Unieburger het recht heeft langer dan 3 maanden in België te verblijven.

 

Indien de gezinshereniger het recht heeft langer dan 3 maanden te verblijven omdat hij voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering heeft, moet hij aantonen dat zijn bestaansmiddelen voldoende zijn om zijn gezin onder te brengen en dat zijn ziekteverzekering ook zijn gezin dekt.