Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_kind_Voorwaarden_Artikel_40ter

 
Het kind - Voorwaarden - Artikel 40ter

 

Bloedverwant in de neergaande van een Belg, van zijn echtgenoot, van zijn partner, of hun gemeenschappelijke bloedverwant in de neergaande moet:
 
 - zijn identiteit bewijzen;
 - zijn afstammingsband bewijzen *;
 - minder dan 21 jaar oud zijn of ten laste zijn van de gezinshereniger;
 - komen samenwonen met de gezinshereniger.

De Belgische gezinshereniger moet:

- als de ouders gescheiden zijn, het recht van bewaring en de last van een minderjarig kind hebben. Bij gedeelde bewaring, hij moet de toestemming van de andere houder van het recht van bewaring hebben;
- een  ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt;
- voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen;
- stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen ** hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.
 

* Indien de vader niet kan aantonen dat hij gehuwd was met de moeder van het kind op het ogenblik van de geboorte van het kind, dan dient hij ook een akte van erkenning van het kind voor te leggen, samen met een bewijs van zijn nationaliteit op het moment van de geboorte of de erkenning. Om na te gaan of hij de wettelijke vader van het kind is, moet de Dienst Vreemdelingenzaken immers kunnen bepalen welke nationale wetgeving van toepassing was op het moment van de geboorte of de erkenning.


** De gezinshereniger moet niet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft indien het kind met hem komt samenwonen alvorens 18 jaar oud te zijn, en de enige is die de gezinshereniging aanvraagt. Indien het kind tussen 18 en 21 jaar oud is, moet de gezinsherenigers echter bewijzen dat hij over bestaansmiddelen beschikt. Indien het kind ouder is dan 21 jaar, moet de gezinshereniger bewijzen dat het kind te zijnen laste is en dat hij over bestaansmiddelen beschikt.