Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_medisch_attest

 
Het medisch attest

Update: 2014-05-15

Dit medisch attest is het bewijs dat u geen ziekte hebt die de volksgezondheid kan bedreigen.

In principe legt u een medisch attest voor dat is opgesteld in de loop van de 6 maanden die onmiddellijk aan de indiening van uw aanvraag voorafgaan.

Als u in het buitenland bent, moet het attest zijn opgesteld door een geneesheer die is erkend door de ambassade of het consulaat van België dat bevoegd is voor het behandelen van uw visumaanvraag. Als u zich wendt tot een niet erkende geneesheer, laat zijn handtekening dan legaliseren door de bevoegde plaatselijke overheid en laat vervolgens de handtekening van deze overheid legaliseren door de ambassade of het consulaat van België.

Als u geen attest kunt voorleggen dat aan deze vereisten voldoet, leg dan uit waarom.

U bent verplicht dit document voor te leggen:
medisch attest
medisch attest

Medical certificate (En)