Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Het ongehuwd gehandicapt kind ouder dan 18 jaar - Voorwaarden - Artikelen 10 of 10bis

Update: 2014-05-15

Het ongehuwd gehandicapt kind ouder dan 18 jaar van een onderdaan van een derde land met onbeperkt of tijdelijk verblijf in België, het kind van zijn echtgenoot, het kind van zijn partner of hun gemeenschappelijk kind moet:

- zijn identiteit bewijzen,
- zijn afstammingsband bewijzen,
- komen samenwonen met de gezinshereniger,
- ouder dan 18 jaar zijn,
- ongehuwd zijn,
- niet in staat zijn in zijn eigen behoeften te voorzien wegens zijn handicap,
- geen gevaar zijn voor de volksgezondheid,
- geen gevaar zijn voor de openbare orde.

De gezinshereniger moet:

- tijdelijk in België verblijven (kaart A of H) of onbeperkt sinds ten minste 12 maanden (kaart B, C, D, F of F+),
- een ziekteverzekering hebben die de risico’s in België voor hemzelf en zijn gezin dekt,
voldoende huisvesting hebben om zijn gezin onder te brengen,
- stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn eigen behoeften en in die van zijn gezinsleden en te vermijden dat zij ten laste van de overheid komen.