Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Komen_huwen_in_Belgie

Komen huwen in België

2018-01-08

U komt huwen met: 

·         een onderdaan van een derde land die onbeperkt in België verblijft (kaart B, C, D, F of F+) 

·         een onderdaan van een derde land die tijdelijk in België verblijft (kaart A of H) 

·         een burger van de Unie 

·         een Belg

 

Een visum met het oog op huwelijk of wettelijke samenwoning betreft steeds een Schengenvisum (visum C). Bijgevolg is de gemeenschappelijke visumcode (verordening 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad) van toepassing. Deze visumcode bepaalt dat de aanvrager zijn intentie moet aantonen om, vóór het verstrijken van de geldigheid van het visum, de Schengenzone opnieuw te verlaten. De grensautoriteiten van de Schengenlanden kunnen bij de binnenkomst op het grondgebied dan ook eisen dat deze intentie concreet aangetoond wordt. Om eventuele problemen aan de grens te vermijden, raadt de Dienst Vreemdelingenzaken bijgevolg aan om steeds in het bezit te zijn van een heen- en terugticket. De voorlegging van een heen- en terugticket wordt echter niet gevraagd bij het indienen van de visumaanvraag en is evenmin een voorwaarde voor de afgifte van het visum.

Wie vanwege zijn nationaliteit vrijgesteld is van een Schengenvisum (visum C) en in België wenst te komen huwen, dient zonder visum naar België te komen (conform de algemene inreisvoorwaarden) en zich rechtstreeks tot de gemeente te wenden (aankomstverklaring).