Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Komen_huwen_met_een_burger_van_de_Unie

Komen huwen met een burger van de Unie

Update: 13/02/2017

Meld u aan bij het consulaat van België dat bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft.

Vraag een Schengenvisum (visum C) aan.

Leg de volgende bewijsstukken voor:

  • een kopie van de akte van aangifte van een huwelijk die bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is gedaan binnen 6 maanden voorafgaand aan de visumaanvraag;
  • een chronologisch overzicht van uw relatie;
  • een medische reisverzekering;
  • het bewijs dat u over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt om de kosten van uw verblijf in België te dekken, of over een gelegaliseerde, ontvankelijke en aanvaarde  verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis),
  • een kopie van de identiteitskaart van de persoon met wie u gaat huwen.

Als de persoon met wie u gaat huwen het recht heeft langer dan 3 maanden in België te verblijven omdat hij voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering heeft, leg dan ook het bewijs voor dat zijn bestaansmiddelen voldoende zijn om u onder te brengen en dat zijn ziekteverzekering ook u dekt.