Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Komen huwen met een vreemdeling die onbeperkt in België verblijft

Update: 2014-06-12

Meld u aan bij het consulaat van België dat bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft.

Vraag een Schengenvisum (visum C) aan.

Leg de volgende bewijsstukken voor:

- een kopie van de akte van aangifte van een huwelijk die bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is gedaan binnen 6 maanden voorafgaand aan de visumaanvraag
- een chronologisch overzicht van uw relatie
- een medische reisverzekering
- het bewijs dat u over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt om de kosten van uw verblijf in België te dekken, of over een gelegaliseerde, ontvankelijke en aanvaarde  verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis),
- een letterlijk afschrift van uw geboorteakte (of het bewijs dat u ouder bent dan 21 jaar) (letterlijk afschrift, legalisatie/apostille, vertaling)
- een medisch attest
- een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt
- een kopie van de identiteitskaart van de persoon met wie u gaat huwen
- het bewijs dat de persoon met wie u gaat huwen:

- ouder is dan 21 jaar
- over voldoende huisvesting beschikt om u onder te brengen
- over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt
- bij een ziekenfonds is aangesloten