Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Komen huwen met een vreemdeling die tijdelijk in België verblijft

Update: 13/02/2017

Meld u aan bij het consulaat van België dat bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft.

Vraag een Schengenvisum (visum C) aan.

Leg de volgende bewijsstukken voor:

  • een kopie van de akte van aangifte van een huwelijk die bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is gedaan binnen 6 maanden voorafgaand aan de visumaanvraag;
  • een chronologisch overzicht van uw relatie;
  • een medische reisverzekering ;
  • het bewijs dat u over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt om de kosten van uw verblijf in België te dekken, of over een gelegaliseerde, ontvankelijke en   verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis),
  • een letterlijk afschrift van uw geboorteakte (of het bewijs dat u ouder bent dan 21 jaar) (letterlijk afschrift, legalisatie/apostille, vertaling);
  • een medisch attest;
  • een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt;
  • een kopie van de identiteitskaart van de persoon met wie u gaat huwen;
  • het bewijs dat de persoon met wie u gaat huwen (a) ouder is dan 21 jaar, (b)  over voldoende huisvesting beschikt om u onder te brengen, (c)  over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt, en (d)  bij een ziekenfonds is aangesloten.