Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vorm_van_de_documenten

 
Vorm van de documenten

Update: 2014-05-15

Leg de originele documenten en een fotokopie voor.

Het consulaat of het gemeentebestuur zal u de originele documenten teruggeven na ze te hebben onderzocht.

Laat de buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten die in België integraal of als uittreksel, in originele vorm of als afschrift, worden voorgelegd, legaliseren, tenzij een bilaterale of multilaterale overeenkomst de formaliteit van de legalisatie vereenvoudigt of afschaft (bijvoorbeeld het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten, ten voordele van de vereenvoudigde procedure van de apostille). (Lees meer over de legalisatie van de documenten op de site van de FOD Buitenlandse Zaken - http://diplomatie.belgium.be/ Diensten / Legalisatie ).

Leg akten voor die zijn afgegeven binnen 6 maanden voorafgaand aan uw aanvraag. Als u oudere akten voorlegt, leg dan het consulaat of het gemeentebestuur uit waarom u oudere akten voorlegt.

Laat buitenlandse documenten die zijn opgesteld in een andere taal dan Duits, Frans of Nederlands vertalen door een beëdigd vertaler. Laat de vertaling legaliseren als een apart document.