Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vraag_een_visum_D_gezinshereniging_aan

Vraag een visum D « gezinshereniging » aan

Update: 2014-05-15

Alvorens de nodige stappen te doen, vergewis u ervan dat uw dossier volledig is.
Als het dossier niet volledig is, zal het consulaat u aanraden het terug te nemen en te vervolledigen. U vermijdt zo onnodige kosten en het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken, met een negatief advies.

Als u geen volledig dossier kunt voorleggen, leg dan altijd uit waarom.


Kijk of uw reisdocument geldig is.
U moet een reisdocument voorleggen waarin een visum is aangebracht. De lijst van de erkende documenten staat op de site Grenscontrole.

Als u geen reisdocument hebt of als uw reisdocument niet is erkend of niet geldig is (het is bijvoorbeeld vervallen of de geldigheidsduur is ontoereikend), leg dan uit waarom u er geen kunt krijgen.


Vul een visumaanvraagformulier in, dateer en onderteken het.


Ga naar het Belgische consulaat dat bevoegd is voor het land waar u gewoonlijk verblijft. (http://diplomatie.belgium.be)


Raadpleeg ook de website van het consulaat.
U vindt er al de informatie die u nodig hebt over de procedure om uw dossier in te dienen: hoe een afspraak maken, openingstijden, adres, bedrag van de visumleges, legalisatie van documenten, mogelijkheid een dossier per brief op te sturen, samenwerking met een privébedrijf, …


Uitbesteding van een deel van de procedure.
Sommige consulaten zullen u naar een privébedrijf sturen om een afspraak te maken of uw aanvraag in te dienen. Dit bedrijf houdt zich niet bezig met de behandeling van uw aanvraag en neemt geen enkele beslissing. Het helpt het consulaat om u in goede omstandigheden te ontvangen, het neemt uw dossier in ontvangst, stuurt het naar het consulaat voor onderzoek en deelt u de beslissing mee. Deze dienstverlening brengt kosten met zich (service fee).


Plan uw reis.
Let goed op de data van uw reis.

De termijnen voor een afspraak en de behandeltermijnen van een aanvraag zijn meestal langer tijdens de zomer en bij het naderen van de feestdagen aan het einde van het jaar.

Vergeet ook niet dat het consulaat u kan uitnodigen voor een onderhoud of aanvullende documenten kan vragen.


Wacht dus niet tot het laatste ogenblik om uw visum aan te vragen.