Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wettelijk_komen_samenwonen_met_een_burger_van_de_Unie

Wettelijk komen samenwonen met een burger van de Unie

Update: 2014-05-15

Meld u aan bij het consulaat van België dat bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft.

Vraag een Schengenvisum (visum C) aan.

Leg de volgende bewijsstukken voor:

- het bewijs van het duurzaam en stabiel karakter van de relatie
- een medische reisverzekering
- het bewijs dat u over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt om de kosten van uw verblijf in België te dekken, of over een gelegaliseerde, ontvankelijke en aanvaarde verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis),
- een kopie van de identiteitskaart van uw partner
- het bewijs dat uw partner en uzelf ouder zijn dan 21 jaar (of ouder dan 18 jaar indien u al ten minste 1 jaar samenwoonde voor de aankomst van uw partner in België)
- het bewijs dat uw partner en uzelf ongehuwd zijn

Als uw partner het recht heeft langer dan 3 maanden in België te verblijven omdat hij voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering heeft, leg dan ook het bewijs voor dat zijn bestaansmiddelen voldoende zijn om u onder te brengen en dat zijn ziekteverzekering ook u dekt.