Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Wettelijk komen samenwonen met een vreemdeling die onbeperkt in België verblijft

Update: 2018-01-30

Meld u aan bij het consulaat van België dat bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft.

Vraag een Schengenvisum (visum C) aan.

Leg de volgende bewijsstukken voor:

- het bewijs van het duurzaam en stabiel karakter van de relatie
- een medische reisverzekering
- het bewijs dat u over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt om de kosten van uw verblijf in België te dekken, of over een gelegaliseerde, ontvankelijke en aanvaarde  verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis),
- een medisch attest
- een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt
- een kopie van de identiteitskaart van uw partner
- het bewijs dat uw partner:

- over voldoende huisvesting beschikt om u onder te brengen
- over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt
- bij een ziekenfonds is aangesloten
- ongehuwd is

- het bewijs dat uw partner en uzelf ouder zijn dan 21 jaar (of ouder dan 18 jaar indien u al ten minste 1 jaar samenwoonde voor de aankomst van uw partner in België)