Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het verblijf

Covid-19: Implicaties op de administratieve procedures


Onderdanen van derde landen die België om redenen van overmacht niet kunnen verlaten

Een onderdaan van een derde land die België om redenen van overmacht (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens, enz.) niet kan verlaten kan een machtiging om zijn verblijf te verlengen aanvragen.

Om de verplaatsingen en de contacten te beperken kan deze aanvraag per mail aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats gericht worden. 

De aanvrager moet de volgende informatie en documenten toevoegen:

  • een kopie van zijn paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte pagina's);
  • een kopie van zijn aankomstverklaring (bijlage 3 van het koninklijk besluit van 08/10/1981) ;
  • een brief waarin wordt uitgelegd waarom hij het Schengengrondgebied niet op de voorziene datum kan verlaten;
  • de documenten die de verhindering bevestigen;
  • een vluchtreservering met de terugreisdatum;
  • een reisziekteverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging;
  • het adres waarop men in België verblijft;
  • een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd.

De gemeente stuurt het dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken (dienst Kort verblijf) voor een beslissing. Deze beslissing wordt door de gemeente aan de aanvrager meegedeeld.

Gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken.