Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het verblijf

Covid-19: Implicaties op de administratieve procedures


Onderdanen van derde landen die België om redenen van overmacht niet kunnen verlaten


De Dienst Vreemdelingenzaken herinnert aan het feit dat een onderdaan van een derde land die België om redenen van overmacht (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens, enz.) niet kan verlaten een machtiging om zijn verblijf te verlengen kan aanvragen.

Om de verplaatsingen en de contacten te beperken kan deze aanvraag per mail aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats gericht worden. 

In dringende gevallen kan deze aanvraag rechtstreeks naar de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd worden, per mail: kv.opvolging[at]ibz.fgov.be (verblijf in een Nederlandstalige gemeente), of cs.suivi[at]ibz.fgov.be (verblijf in een Franstalige gemeente).

De aanvrager moet de volgende informatie en documenten toevoegen:

  • een kopie van zijn paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte pagina's);
  • een kopie van zijn aankomstverklaring (bijlage 3 van het koninklijk besluit van 08/10/1981) ;
  • een brief waarin wordt uitgelegd waarom hij het Schengengrondgebied niet op de voorziene datum kan verlaten;
  • de documenten die de verhindering bevestigen;
  • een reisziekteverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging;
  • het adres waarop men in België verblijft;
  • een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd

De Dienst Vreemdelingenzaken zal zijn beslissing per mail naar de aanvrager sturen.

Door deze uitzonderlijke omstandigheden zal het langer duren vooraleer u een antwoord van ons krijgt. Gelieve geen herinnering te sturen want dat vertraagt onze werking.