Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Huurinkomsten

Huurinkomsten


Netto huurinkomsten

 

Er wordt enkel met de netto huurinkomsten rekening gehouden, dit wil zeggen het bedrag dat overblijft na de terugbetaling van het krediet dat met het oog op de aankoop van het verhuurd goed aangegaan werd en de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Voorbeelden: 

Adres van het verhuurde goedBedrag van het huurBedrag van het krediet dat elke maand wordt terugbetaaldBedrag van de bedrijfsvoorheffing, gedeeld door 12

Netto huurinkomst

(= huur minus het krediet en de bedrijfsvoorheffing)

Grote Markt, nr. 101,

1000 Brussel, eerste verdieping

550 € per maand350 € per maand50 € per maand

150 € per maand

(= 550 -350 -50)      

Grote Markt, nr. 102,

1000 Brussel, gelijkvloers

600 € per maandGeen. De gezinshereniger moet bewijzen dat hij geen enkel krediet terugbetaalt. 100 € per maand

500 € per maand

(= 600 -100)      

 

Bewijsstukken

 

De gezinshereniger moet de volgenden documenten voorleggen :

  • het bewijs dat hij wel degelijk de eigenaar is van het verhuurde goed (bijvoorbeeld een verkoopsakte, een eigendomstitel); 
  • de huurcontracten van de verhuurde onroerende goederen. Indien het verhuurde goed een huis is, moet het huurcontract geregistreerd zijn (cf. https://finances.belgium.be/fr/E-services/MyRent); 
  • de bankrekeninguittreksels die bewijzen dat de huur regelmatig gestort wordt; en 
  • een kopie van uw meest recente aanslagbiljet van de bedrijfsvoorheffing. Het document wordt door de FOD Financiën gestuurd en vermeldt het bedrag van de bedrijfsvoorheffing.
     

Opgelet: niet verwarren met het aanslagbiljet van de personenbelasting.

De gezinshereniger die een lening heeft afgesloten om het verhuurde goed te kopen moet ook een door zijn bank afgegeven document voorleggen waarin het bedrag dat elke maand terugbetaald wordt vermeld wordt.

De gezinshereniger die geen lening heeft afgesloten om het verhuurde goed te kopen, of die het geleende bedrag heeft terugbetaald, moet bewijzen dat hij geen krediet terugbetaalt. Dit bewijs kan via de Centrale voor kredieten aan particulieren bekomen worden: https://www.nbb.be/fr/centrales-des-credits/credits-aux-particuliers/consultation

Goed om weten: 

De meeste documenten van de FOD Financiën zijn te vinden op de site www.myminfin.be