Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Ik ben EU burger, werk niet in België, maar heb voldoende bestaansmiddelen

2017/09/20

Situatie 1 - U hebt voldoende bestaansmiddelen en u hebt een zorgverzekering afgesloten.

a) Het gemeentebestuur registreert u onmiddellijk en geeft u een papieren verklaring van inschrijving (bijlage 8) indien het bewijs van uw bestaansmiddelen wordt geleverd door een invaliditeitsuitkering, een vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering, een uitkering van de arbeidsongevallen- of beroepsziekteverzekering.

Als u een elektronische kaart wenst (kaart E), reken dan drie weken om de kaart te vervaardigen.

b) Het gemeentebestuur stuurt uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken als het bewijs van uw bestaansmiddelen wordt geleverd met andere bewijzen dan die vermeld onder a).
(Voorbeeld: u werkt in een andere lidstaat van de Unie).

 

Situatie 2 - U hebt bestaansmiddelen, maar ze zijn onvoldoende.

-> Het gemeentebestuur vraagt u of u beschikt over andere bronnen van inkomsten of kunt rekenen op de bijstand van een derde persoon.

-> Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt.

 

Situatie 3 - U kunt niet bewijzen dat u voldoende bestaansmiddelen hebt en/of een zorgverzekering hebt afgesloten.

-> Het gemeentebestuur geeft u een kopie van uw aanvraag voor inschrijving.

-> U krijgt geen verblijfsdocument.

-> U hebt drie maanden om die ontbrekende documenten over te leggen.

Vervolgens:

a) Situatie 1 – U legt de ontbrekende documenten over binnen deze termijn.
-> Het gemeentebestuur registreert u onmiddellijk en geeft u een papieren verklaring van inschrijving (bijlage 8) indien het bewijs van uw bestaansmiddelen wordt geleverd door een invaliditeitsuitkering, een vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering, een uitkering van de arbeidsongevallen- of beroepsziekteverzekering. Als u een elektronische kaart wenst (kaart E), reken dan drie weken om de kaart te vervaardigen.
-> Het gemeentebestuur stuurt uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken als het bewijs van uw bestaansmiddelen wordt geleverd met andere bewijzen dan de hierboven vermelde.
 (Voorbeeld: u werkt in een andere lidstaat van de Unie).

b) Situatie 2 – U legt de ontbrekende documenten niet over binnen deze termijn.

-> Het gemeentebestuur weigert uw aanvraag voor inschrijving.

-> Het gemeentebestuur geeft u een nieuwe termijn van een maand om de gevraagde bewijzen over te leggen. Als u na afloop van deze nieuwe termijn deze documenten niet hebt overgelegd, krijgt u  het bevel om het grondgebied te verlaten.

c) Situatie 3 - U legt de ontbrekende documenten over, maar ze zijn onvoldoende.
-> Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt.

 

Documentatie
Bijlage 19 - Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of voor een identiteitskaart voor vreemdeling in de hoedanigheid van Zwitsers onderdaan