Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Ik_ben_student_Wat_moet_ik_doen

 
Ik ben student. Wat moet ik doen?

 

Situatie 1

U hebt een attest van inschrijving in aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, en
u hebt zorgverzekering afgesloten, en
u verklaart in uw behoeften te kunnen voorzien gedurende uw studie:

→ het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.


Situatie 2

U hebt geen:

- attest van inschrijving aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde  instelling, en/of
- zorgverzekering

→ het gemeentebestuur overhandigt u een kopie van uw aanvraag voor inschrijving. U krijgt geen verblijfsdocument.

U hebt drie maanden om deze documenten voor te leggen.

a) U legt de ontbrekende documenten voor binnen deze termijn:

→ het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.

b) U legt de ontbrekende documenten niet voor binnen deze termijn:

→ het gemeentebestuur weigert uw aanvraag voor inschrijving en geeft u een nieuwe termijn van een maand om de gevraagde documenten voor te leggen. Als u na deze nieuwe termijn deze documenten niet hebt voorgelegd, krijgt u het bevel om het grondgebied te verlaten.

c) U hebt de ontbrekende documenten voorgelegd binnen deze termijn, maar ze zijn onvoldoende.
 
→ het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt.

Bijlage 19 Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of voor een identiteitskaart voor vreemdeling in de hoedanigheid van Zwitsers onderdaan

Situatie 3

U bent onderdaan van een aangrenzend land (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland) en u keert dagelijks of elk weekend naar uw land terug:

→ u meldt uw aanwezigheid bij het gemeentebestuur als grensstudent.

Het gemeentebestuur overhandigt u een attest dat uw verblijf voorlopig dekt (bijlage 33).