Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Ik_ben_zelfstandige_Wat_moet_ik_doen

Ik ben zelfstandige in België. Wat moet ik doen?


Situatie 1 - U bent ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen, u hebt een ondernemingsnummer, en u bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

-> Uw sociaal verzekeringsfonds zal het aansluitingsattest bij een sociaal verzekeringsfonds op uw naam naar de gemeente waar u uw verblijfplaats heeft, sturen;

-> Het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.

 

Situatie 2 - U kunt niet het bewijs leveren dat u bent ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen, en/of dat u een ondernemingsnummer hebt, en/of u bent niet aangesloten bij een sociale verzekeringsfonds.

-> Het gemeentebestuur overhandigt u een kopie van uw aanvraag voor inschrijving;

-> U krijgt geen verblijfsdocument;

-> U hebt drie maanden om deze documenten voor te leggen. Dan:

a) Situatie 1 - U legt de ontbrekende documenten voor binnen deze termijn:

-> Het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.

b) Situatie 2 - U legt de ontbrekende documenten niet voor binnen deze termijn:

-> Het gemeentebestuur weigert uw aanvraag voor inschrijving;

-> het gemeentebestuur geeft u een nieuwe termijn van een maand om de gevraagde documenten voor te leggen. Als u na deze nieuwe termijn deze documenten niet hebt voorgelegd, ontvangt U een weigeringsbeslissing tot verblijf van meer dan drie maanden, met voor zover van toepassing een bevel om het grondgebied te verlaten..

c) Situatie 3 - U hebt de ontbrekende documenten voorgelegd binnen deze termijn, maar ze zijn onvoldoende. 
 
-> Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt.


Situatie 3 - U bent onderdaan van een aangrenzend land (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland) en u keert dagelijks of elk weekend naar uw land terug:

-> U meldt uw aanwezigheid bij het gemeentebestuur als grensarbeider.

-> Het gemeentebestuur overhandigt u een attest dat uw verblijf voorlopig dekt (bijlage15).

 

Documenten: 

Bijlage 19 Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of voor een identiteitskaart voor vreemdeling in de hoedanigheid van Zwitsers onderdaan

Aansluitingsattest bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen