Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Ik_zoek_werk_Wat_moet_ik_doen

Ik zoek werk in België. Wat moet ik doen?


Het gemeentebestuur overhandigt u een kopie van uw aanvraag voor inschrijving.

U hebt drie maanden om deze bewijsstukken voor te leggen:

-   een werkgeversattest, of
-   het bewijs van uw werkaanvragen, of
-   het bewijs dat u bent ingeschreven bij een werkgelegenheidsdienst, en
-   elk ander document waaruit blijkt dat u een redelijke kans hebt om werk te vinden.

De Dienst Vreemdelingenzaken evalueert uw kansen om werk te vinden en houdt daarbij rekening met uw opleidingsniveau, de duur van uw werkloosheid en de inspanningen die u hebt gedaan om een job te vinden.

U ontvangt geen verblijfsdocument.

 

Documenten: 

Bijlage 19 Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of voor een identiteitskaart voor vreemdeling in de hoedanigheid van Zwitsers onderdaan
Bijlage 19bis  Werkgeversattest