Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

SCHENGEN - Het-inreisverbod

SCHENGEN - Het-inreisverbod


De Dienst Vreemdelingenzaken kan bij het bevel om het grondgebied te verlaten een inreisverbod voegen. Dit inreisverbod wordt van kracht op de dag van zijn kennisgeving.

Als u een inreisverbod hebt gekregen tijdens een vorig verblijf, kunt u er te allen tijde de schorsing of de opheffing van vragen om ernstige humanitaire redenen. U kunt er ook de schorsing of opheffing van vragen om beroepsredenen of studieredenen als twee derde (2/3) van de duur van het inreisverbod is verstreken (bijvoorbeeld: de duur van het inreisverbod is 3 jaar; u kunt er de schorsing of de opheffing van vragen na 2 jaar).

U stuurt uw vraag naar de ambassade / het consulaat van België bevoegd voor uw verblijfplaats in het buitenland. Deze ambassade of dit consulaat stuurt uw vraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken. U mag ook uw vraag rechtstreeks naar de Dienst Vreemdelingenzaken sturen, op voorwaarde dat u daar het bewijs bijvoegt dat u het grondgebied van de Staten die in het inreisverbod zijn vermeld hebt verlaten overeenkomstig het bevel om het grondgebied te verlaten. U moet dus eerst het bevel om het grondgebied te verlaten dat u hebt gekregen opvolgen.

Uw vraag om schorsing of opheffing van een inreisverbod moet worden gemotiveerd.

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt een beslissing binnen 4 maanden te rekenen van de datum van de indiening van de vraag om schorsing of opheffing van het inreisverbod. Neemt de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing binnen deze termijn, dan wordt het inreisverbod gehandhaafd. U hebt tijdens het onderzoek van uw vraag geen enkel recht om België binnen te komen of er te verblijven.