Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

SCHENGEN - Toegang

SCHENGEN - Toegang


Schengengebied
Toegelaten doorlaatposten
Toegangsvoorwaarden

Schengengebied

Het Schengengebied bestaat uit 26 staten: België (BE), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), IJsland (IS), Italië (IT), Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slovakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zwitserland (CH) en Zweden (SE).

Toegelaten doorlaatposten

Om binnen te komen in het Schengengebied, bent u verplicht u te melden aan een toegelaten doorlaatpost, gedurende de vastgestelde openingstijd.
Als u via België het Schengengebied binnenkomt, zijn de toegelaten doorlaatposten de luchthavens van Brussels National Airport, Deurne, Oostende, Gosselies, Bierset en Wevelgem, de havens van Antwerpen, Oostende, Zeebrugge, Gent, Nieuwpoort en Blankenberge en het station van Brussel-Zuid (Eurostar Terminal).

Opgelet: de Dienst Vreemdelingenzaken kan een administratieve geldboete van 200 EUR opleggen aan de vreemdeling die deze verplichting niet nakomt.  

Toegangsvoorwaarden

Voor een kort verblijf in het Schengengebied moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

- een reisdocument overleggen dat (i) geldig is (niet vervalst, nagemaakt of veranderd), (ii) afgegeven is minder dan 10 jaar geleden, (iii) ten minste 2 blanco bladen bevat en (iv) nog drie maanden geldig is vanaf de datum waarop u van plant bent het Schengengebied te verlaten. Nota bene: Neem bij meervoudige reizen de datum waarop u het Schengengebied voor de laatste keer zult verlaten.

- een geldig visum hebben, behalve indien u daarvan bent vrijgesteld of een verblijfstitel hebt die toegang zonder visum mogelijk maakt.
 
In Grenscontrole (rubriek Visum) vindt u de lijst van de landen waarvan de onderdanen visumplichtig zijn om de buitengrenzen van de Schengenstaten te overschrijden, de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze verplichting zijn vrijgesteld en de lijst van de verblijfstitels afgegeven door de Schengenstaten waarmee toegang zonder visum mogelijk is.

- het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf aantonen.

- voldoende bestaansmiddelen hebben voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar het land van herkomst / de doorreis naar een derde land waar de toegang is gewaarborgd, of in staat zijn die bestaansmiddelen rechtmatig te verwerven.

- niet ter fine van weigering van toegang tot het Schengengebied gesignaleerd zijn (Schengen Information System).

- niet als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten worden beschouwd.

Lees meer in de Schengengrenscode (Verordening 2016/399).