Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Schengen - Terugbetaling van de repatriëringskosten

Schengen - Terugbetaling van de repatriëringskosten


Als u van plan bent om voor een kort verblijf terug te keren naar België, nadat u op kosten van de Belgische Staat gerepatrieerd werd, zult u allereerst de kosten van het verblijf in een gesloten centrum en de transportkosten terug moeten betalen.

De ambassade/het consulaat die (dat) uw visumaanvraag ontvangen heeft zal de uitnodiging om de kosten terug te betalen en het bedrag aan u doorgeven.

Het terug te betalen bedrag zal door u (of een derde) op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel, moeten worden gestort, met de volgende mededeling: Repatriëring van (naam en voornaam) - Dossiernummer.

Gegevens van de rekening van de Dienst Vreemdelingzaken:
IBAN
BE 36 676-2004101-81
BIC PCHQBEBB

U vindt het nummer van uw dossier op het bevel om het grondgebied te verlaten dat door de Dienst Vreemdelingenzaken afgegeven wordt (7 cijfers in de rubriek « Onze referentie »).