Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VERBLIJF - Aankomstverklaring

VERBLIJF - Aankomstverklaring


Verplichting zich bij het gemeentebestuur te melden
Vrijstellingen
Administratieve geldboeteVerplichting zich bij het gemeentebestuur te melden

Tenzij u bent vrijgesteld, moet u zich binnen 3 dagen nadat u in België bent aangekomen melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. U krijgt er een aankomstverklaring die aangeeft op welke datum u het Schengengebied dient te verlaten. Deze aankomstverklaring is geen verblijfstitel.

Een kind jonger dan 15 jaar moet aan het gemeentebestuur worden gesignaleerd door de vader of de moeder of door de persoon of de instelling die de bewaring over het kind heeft.
 

Vrijstellingen

De volgende vreemdelingen zijn vrijgesteld van de meldingsplicht:

  •  de vreemdeling die logeert in een logementshuis waarop de wetgeving betreffende de controle der reizigers van toepassing is, 
  • de vreemdeling die tijdens een reis in België voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verpleeginrichting is opgenomen,
  • de vreemdeling die aangehouden is en in een strafinrichting of een inrichting tot bescherming van de maatschappij is opgesloten.

Als u bent vrijgesteld, vergeet dan niet dat een kort verblijf niet langer mag duren dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Als u regelmatig reist, moet u het aantal dagen tellen dat u al in het Schengengebied hebt doorgebracht in de periode van 180 dagen die voorafgaat aan elke dag van het nieuwe verblijf. Gebruik de elektronische rekenmachine om het aantal dagen te berekenen dat u nog mag verblijven.

Voer uw gegevens in en let daarbij op het volgende: 

  • de datum van binnenkomst wordt beschouwd als de eerste dag van verblijf in het Schengengebied;
  • de datum van vertrek wordt beschouwd als de laatste dag van verblijf;
  • de toegestane verblijfperiodes gedekt door een verblijfstitel of een visum lang verblijf (visum D) worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de duur van het verblijf in het Schengengebied.

Het verkregen resultaat is niet juridisch bindend.
 
 

Administratieve geldboete

De Dienst Vreemdelingenzaken kan een administratieve geldboete van 200 EUR opleggen aan de vreemdeling die zonder toestemming zijn verblijf verlengt.