Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VERBLIJF - Verlenging van het visum

VERBLIJF - Verlenging van het visum


Overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen
Waar en wanneer de verlenging van uw verblijf aanvragen?
Uw aanvraag wordt aanvaard
Uw aanvraag wordt afgewezen
 

Overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen

U kunt de toelating om uw verblijf te verlengen aanvragen indien u het Schengengebied onmogelijk op de vastgestelde datum kunt verlaten wegens overmacht, om humanitaire redenen of om zwaarwegende persoonlijke redenen.

Deze mogelijkheid wordt gegeven aan alle onderdanen van derde landen, om het even of zij voor een kort verblijf in het Schengengebied visumplichtig zijn of niet.

Voorbeelden:
- Een late wijziging van een vluchtschema door een luchtvaartmaatschappij wegens weersomstandigheden kan als een geval van overmacht worden beschouwd.
- Een ernstige en plotselinge ziekte waardoor u, of een lid van uw familie dat u op uw reis begeleidt, niet in staat bent te reizen, of de ernstige ziekte van een lid van uw naaste familie (1e graad) dat in een andere lidstaat woont, of het overlijden van een lid van uw naaste familie (1e graad) dat in een andere lidstaat woont, kan als een humanitaire reden worden beschouwd.
 

Waar en wanneer de verlenging van uw verblijf aanvragen?

U dient uw aanvraag zo snel mogelijk in bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft, vóór de datum waarop uw verblijf niet meer is toegestaan.

U bent verplicht de volgende documenten bij uw aanvraag te voegen:
- een brief die redenen van de overmacht, de humanitaire redenen of de zwaarwegende persoonlijke redenen die u beletten het Schengengebied op de vastgestelde datum te verlaten, uiteenzet;
- de documenten die het bestaan van de redenen aangevoerd in uw brief bevestigen;
- een kopie van uw paspoort dat ten minste tot 3 maanden na de nieuwe vertrekdatum geldig moet zijn;
- het bewijs dat u een medische reisverzekering hebt die geldig is tot aan de nieuwe vertrekdatum.

Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor beslissing.

Uw aanvraag wordt aanvaard

Als de Dienst Vreemdelingenzaken u toestaat uw verblijf te verlengen, verlengt het gemeentebestuur de geldigheidsduur van uw aankomstverklaring (voor de onderdanen van derde landen die voor een kort verblijf in het Schengengebied van de visumplicht zijn vrijgesteld) of overhandigt het u een document dat u moet overleggen aan het loket van de FOD Buitenlandse Zaken, waar een nieuwe visumsticker in uw paspoort zal worden aangebracht (voor de onderdanen van derde landen die voor een kort verblijf in het Schengengebied visumplichtig zijn). Volg heel nauwgezet de aanwijzingen op dit document.

Het loket bevindt zich aan de Karmelietenstraat, 27, 1000 Brussel (metro: Naamse Poort). Het is open op maandag, woensdag en vrijdag, van 9.30 tot 11.30 uur.

Visumleges: no cash.

Uw aanvraag wordt afgewezen

Als de Dienst Vreemdelingenzaken u niet toestaat uw verblijf te verlengen, moet u het Schengengebied verlaten op de datum vermeld op de aankomstverklaring of voordat uw visum afloopt.