Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Criteria bij het onderzoek

VISUM - Criteria bij het onderzoek


Controle van de voorwaarden voor de afgifte
Controle van de echtheid van de voorgelegde documenten
Risicobeoordeling

Controle van de voorwaarden voor de afgifte
De post belast met de behandeling van uw visumaanvraag controleert of de voorwaarden om het Schengengebied binnen te komen zijn vervuld.
De Visumcode legt de voorwaarden voor de afgifte van een visum vast.
Hoe uitgebreid het onderzoek is, hangt af van verschillende factoren, zoals uw profiel, het overzicht van uw visumaanvragen en van uw periodes van verblijf in het Schengengebied, de plaatselijke omstandigheden. Twee belangrijke instrumenten voor dit onderzoek zijn het Visa Information System (VIS) en de inlichtingen uitgewisseld door de Schengenstaten in het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking.
Een vroegere visumweigering leidt niet automatisch tot de afwijzing van een nieuwe aanvraag. Bij elke aanvraag wordt gekeken naar de specifieke gegevens van de aanvraag, gelet op alle beschikbare informatie. Als u dus een nieuw dossier indient, zorg er dan voor een volledig dossier over te leggen, daarbij rekening houdend met de reden waarom de Dienst Vreemdelingenzaken uw vorige aanvraag heeft afgewezen.

Controle van de echtheid van de voorgelegde documenten
De post belast met het onderzoek van uw visumaanvraag controleert de echtheid en de betrouwbaarheid van de voorgelegde documenten, en ook de geloofwaardigheid en de coherentie van uw mondelinge en schriftelijke verklaringen. Tijdens het onderzoek kan de post u voor een interview oproepen of u vragen aanvullende documenten te bezorgen.

Risicobeoordeling
De autoriteiten belast met het onderzoek van uw aanvraag beoordelen vervolgens het risico van illegale immigratie en het risico voor de veiligheid of de volksgezondheid van de Schengenstaten (lees meer in Terugkeergaranties, het Schengen Information System en de Raadpleging van de andere Schengenstaten).