Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Raadpleging van de Dienst Vreemdelingenzaken

VISUM - Raadpleging van de Dienst Vreemdelingenzaken


Meestal kan de ambassade / het consulaat het aangevraagde visum afgeven als het onderzoek van de aanvraag positief is. In sommige omstandigheden evenwel kan de post geen beslissing nemen en moet uw aanvraag voor beslissing (aanvaard of afgewezen) naar de Dienst Vreemdelingenzaken worden gestuurd. De beslissing om een visum te weigeren wordt altijd door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen.

De omstandigheden waarin een post een aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken moet sturen zijn de volgende:

- de aanvrager bewijst niet dat hij de toegangsvoorwaarden vervult;
- de post meent dat er een risico van illegale immigratie of een veiligheidsrisico bestaat;
- de aanvrager heeft het Schengengebied niet verlaten voor de vervaldag van zijn visum tijdens een vorig verblijf;
- de aanvrager werd teruggedreven naar de buitengrenzen van het Schengengebied tijdens een vorige reis en zijn visum werd nietig verklaard of ingetrokken;
- de aanvrager werd gerepatrieerd tijdens een vorig verblijf in het Schengengebied;
- een Schengenstaat heeft zich tegen de afgifte van het aangevraagde visum verzet;
- de Dienst Vreemdelingenzaken of een andere Schengenstaat heeft geweigerd het visum af te geven bij een vorige aanvraag;
- de aanvrager legt een reisdocument over dat niet door België wordt erkend;
- de aanvrager legt geen reisdocument of geen geldig reisdocument over;
- de aanvrager legt een reisdocument voor vluchteling of staatloze over;
- de aanvrager verblijft niet legaal in het rechtsgebied van de post waarbij hij zijn aanvraag indient;
- de aanvrager is minderjarig en reist alleen of begeleid door een van zijn ouders die niet de toestemming om te reizen gegeven door de andere ouder kan overleggen;
- de aanvrager zit in een adoptieproject of een adoptieprocedure ;
- de aanvrager reist om te huwen in België of er een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen;
- de aanvrager reist om medische redenen;
- de aanvrager reist in het kader van een religieuze activiteit;
- de aanvrager reist in het kader van een handel in tweedehandsvoertuigen;
- de aanvrager voert humanitaire redenen aan.

Over het algemeen is de behandeltermijn van uw aanvraag langer als ze naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd. Als u zich dus in een van de bovenvermelde situaties bevindt, wacht dan niet tot het laatste ogenblik om uw aanvraag in te dienen.