Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VISUM - Uw dossier - Bewijsstukken - Persoonlijke bestaansmiddelen


U moet het bewijs leveren dat u voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebt om uw reiskosten te dekken.

Richtbedragen

Voor een kort verblijf in België moet u persoonlijk beschikken over ten minste 95 EUR per dag bij verblijf in een hotel en 45 EUR per dag bij verblijf bij een particulier. Deze richtbedragen mogen naar boven worden aangepast als het doel van de reis dit rechtvaardigt (bijvoorbeeld: u maakt een toeristische luxereis of u volgt een medische behandeling waarvan de kostprijs door de gezondheidszorginstelling is geraamd).

Gaat u tijdens dezelfde reis naar een of meer Schengenstaten: u vindt de richtbedragen voor elke Staat in Grenscontrole (rubriek: Diversen > Richtbedragen).
 
Bewijsstukken

U kunt de volgende bewijsstukken overleggen:

- recente bankafschriften met de betalingen en stortingen over een bepaalde periode (de laatste 3 maanden), en/of
- een creditcard en een bankafschrift dat met deze creditcard kaart overeenkomt, en/of
- reischeques en/of
- loonfiches (ten minste de drie laatste maanden), en/of
- een werkgeversverklaring, en/of
- contant geld in een converteerbare munt.

Deze lijst van documenten is niet exhaustief. De posten mogen ze immers aan de plaatselijke omstandigheden aanpassen (lees meer in Geharmoniseerde lijsten). Zo wordt in sommige landen converteerbaar contant geld niet aanvaard.
 

Goede praktijk: Lees ook de rubriek Terugkeergaranties. Het bewijs dat u voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebt om uw reiskosten te dekken is immers op zich geen terugkeergarantie. U zult dus over het algemeen andere documenten moeten geven die een duurzame verankering in uw land bewijzen en zo uw voornemen aantonen om er terug te keren voordat uw visum vervalt.