Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Uw dossier - Bewijsstukken - Terugkeergaranties

VISUM - Uw dossier - Bewijsstukken - Terugkeergaranties


De Belgische autoriteiten belast met de behandeling van uw visumaanvraag moeten het risico op illegale immigratie inschatten. Dit betekent dat zij moeten nagaan of het doel van de reis vermeld op het visumaanvraagformulier een voorwendsel zou kunnen zijn, terwijl het echte doel van uw reis is u in België of in een andere Schengenstaat te vestigen (bijvoorbeeld: u verklaart naar België te komen voor toerisme, terwijl u van plan bent naar Frankrijk te gaan waar uw echtgenoot met uw kinderen zich hebben gevestigd tijdens een vorig verblijf).

Om uw voornemen het Schengengebied te verlaten voordat het aangevraagde visum vervalt te beoordelen, zullen de autoriteiten uw profiel (gezinssituatie, beroepssituatie, socio-economische situatie, overzicht van de visumaanvragen en van de periodes van verblijf in het Schengengebied, …) en ook de algemene toestand in het land waar u woont (politiek onstabiele regio’s, hoge werkloosheid, wijdverbreide armoede, …) onderzoeken.

Leg dus uit waarom u wel degelijk van plan bent naar uw land terug te keren als uw visum vervalt. Geef zoveel mogelijk informatie over:

  • de familiebanden of de andere persoonlijke banden die u hebt in het land waar u woont;
  • de familiebanden of de andere persoonlijke banden die u hebt in België of een andere Schengenstaat;
  • uw burgerlijke staat;
  • uw beroepssituatie en/of sociaal statuut;
  • de bron en de regelmatigheid van uw inkomsten en de inkomsten van uw echtgenoot, van uw kinderen of de personen die u ten laste hebt (loondienst, zelfstandige activiteit, pensioen, inkomen uit investeringen, huur, enzovoort);
  • uw inkomensniveau;
  • het bezit van een huis of een onroerend goed; 
  •  …

Al de informatie die u geeft wordt in aanmerking genomen, als garantie voor de objectiviteit van de beoordeling van het risico op illegale immigratie.
 

Goede praktijk: Bevindt u zich in een gezinssituatie, beroepssituatie of sociale situatie die regelmatige inkomsten genereert, dan is het niet voldoende een rekeninguittreksel voor te leggen dat uw rekeningsaldo weergeeft. Dit uittreksel maakt het niet mogelijk de bron van uw inkomsten (salaris, huur, rente, pensioen, …), hun bedrag en hun regelmatigheid vast te stellen. Geef eerder een overzicht van de bankverrichtingen (laatste 3 maanden).