Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Visum

VISUM - Visum


Aan een visum verbonden rechten
Visumsticker lezen


Aan een visum verbonden rechten

Een visum geeft niet automatisch recht op binnenkomst. Als u zich aan de buitengrenzen van het Schengengebied aanmeldt, controleren de grenswachters immers of u de toegangsvoorwaarden nog vervult. Als u ze niet meer vervult, riskeert u een terugdrijving en een nietigverklaring van uw visum.

Goede praktijk: Indien België uw enige bestemming of hoofdbestemming is, vraag dan uw visum aan bij de Belgische ambassade/het Belgische consulaat dat bevoegd is voor uw verblijfplaats. U riskeert een terugdrijving aan de grens als u een visum overlegt dat door een andere Schengenstaat is afgegeven.

Hou verder tijdens de reis de documenten die het doel van het verblijf en de verblijfsomstandigheden bewijzen (zoals: uitnodiging, hotelboeking, toegangskaart voor evenementen van sportieve, culturele of commerciële aard) en die uw bestaansmiddelen aantonen (zoals: creditcard, reischeques, verbintenis tot tenlasteneming) binnen handbereik.


 


Visumsticker lezen

Lecture_de_la_vignette_visa

Type van visum
De vermelding C wordt aangebracht in de rubriek TYPE VISUM.

Territoriale geldigheid van het visum (Schengen of beperkte territoriale geldigheid)
Als het visum niet wordt geweigerd, krijgt u normaal gesproken een visum dat geldig is voor het grondgebied van alle Schengenstaten.
Uitzonderlijk krijgt u een visum waarvan de territoriale geldigheid beperkt is. Dat is het geval wanneer de toegangsvoorwaarden voor het Schengengebied niet zijn vervuld, of wanneer België wegens het spoedeisend karakter van de zaak niet de mogelijkheid heeft de andere Schengenstaten te raadplegen alvorens het visum af te geven, of wanneer een geraadpleegde Schengenstaat zich tegen de afgifte van het visum verzet maar België het noodzakelijk vindt het aangevraagde visum af te geven op humanitaire gronden, of vanwege het nationaal belang, of om internationale verplichtingen na te komen. Uitzonderlijk kan België ook een visum met beperkte territoriale geldigheid afgeven aan een aanvrager die al 90 dagen binnen de laatste periode van 180 dagen heeft verbleven in het Schengengebied, maar die geldige redenen heeft om opnieuw te reizen.
Deze informatie staat op de visumsticker in de rubriek GELDIG VOOR (Schengenstaten of naam/namen van de lidstaat/lidstaten tot het grondgebied waarvan het verblijf is beperkt).

Geldigheidsduur van het visum
De geldigheidsduur van het visum wordt vastgesteld door de autoriteiten die met de behandeling van de visumaanvraag zijn belast. De geldigheidsduur is meestal 3 maanden (+ extra marge van 15 dagen) voor een visum met één binnenkomst, maar kan oplopen tot een periode tussen 6 maanden en 5 jaar voor een visum met meer binnenkomsten, namelijk wanneer de aanvrager veelvuldig en/of regelmatig moet reizen, in het bijzonder wegens zijn beroeps- of gezinssituatie, en hij zijn integriteit en betrouwbaarheid aantoont, met name door het juiste gebruik van vroeger afgegeven visa, zijn economische situatie in het land van herkomst en zijn werkelijke voornemen om het Schengengebied te verlaten voordat het aangevraagde visum verstrijkt.
Deze informatie staat op de visumsticker in de rubriek VAN … TOT … .

Toegestaan verblijf
De duur van het toegestane verblijf wordt bepaald door de autoriteiten die met de behandeling van de aanvraag zijn belast en mag 90 dagen niet overschrijden.
Deze informatie staat op de visumsticker in de rubriek DUUR VAN HET VERBLIJF … DAGEN.

Aantal binnenkomsten
Het visum kan worden afgegeven voor één binnenkomst (01), twee binnenkomsten (02) of meer dan twee binnenkomsten (MULT).
Deze informatie staat op de visumsticker in de rubriek AANTAL BINNENKOMSTEN.Lees meer in ‘Controle aan de grens’ (Visa > Visumsticker lezen)