Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Voorafgaand aan de reis

VISUM - Aanbevelingen

25/06/2018

Lees deze aanbevelingen alvorens een visum aan te vragen. Als u ze volgt, vermijdt u onnodige stappen en kosten.


Vraag uw visum niet aan in een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat als België niet uw bestemming is.

Een Belgische post neemt uw visumaanvraag in ontvangst indien België uw enige bestemming of hoofdbestemming is. Indien België niet uw enige bestemming of hoofdbestemming is, zal de post u verwijzen naar de bevoegde Schengenstaat.
 De lijst van de Belgische ambassades en consulaten staat op de site van de FOD Buitenlandse Zaken. Meld u aan bij de post die bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_België_komen/Visum_voor_België). 

Goede praktijk: Een visum geeft geen absoluut recht op binnenkomst in het Schengengebied. Geef daarom uw echte bestemming aan. Als uw echte bestemming een andere is dan de bestemming vermeld op uw visum, riskeert u een terugdrijving aan de buitengrenzen (bijvoorbeeld: u gaat naar uw familie in Brussel, maar u hebt een visum aangevraagd in een consulaat van Spanje omdat u geregeld naar dat land gaat voor zaken. U riskeert een terugdrijving aan de Spaanse buitengrenzen, want uw bestemming is niet Spanje, en een terugdrijving aan de Belgische buitengrenzen, want het Spaanse consulaat was niet bevoegd om het visum af te geven).

Als België in uw land geen visum afgeeft, wend u dan tot de Schengenstaat die België vertegenwoordigt.

België levert niet in alle landen visa af. In sommige landen zal een visumaanvraag voor België door een andere Schengenstaat worden onderzocht. 
Kijk op de site van de FOD Buitenlandse Zaken om te weten of België in uw land door een andere Schengenstaat wordt vertegenwoordigd. U vindt daar ook de lijst van de Belgische ambassades en consulaten (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_België_komen/Visum_voor_België).

Deze visumaanvragen zullen echter altijd worden onderzocht door een Belgische post:

- ­visum om te huwen;
- visum om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen;
- visum om medische redenen;
- visum dat verband houdt met een adoptieproject;
- visum dat verband houdt met een voogdijproject of de overhandiging van een kind.;
- terugkeervisum.
 
 

Plan uw stappen.

Wacht niet tot het laatste ogenblik om uw visum aan te vragen. Als u minder dan 15 dagen voor de datum van uw vertrek uw visum aanvraagt, riskeert u de beslissing na die datum te ontvangen (lees meer in De behandeltermijn).
 
Vergeet ook niet dat de termijn voor een afspraak en de behandeltermijn van de aanvraag in sommige periodes van het jaar onvermijdelijk langer zijn (indejaarsperiode, schoolvakanties, zomervakantie), en dat de post u voor een interview kan oproepen of u kan vragen aanvullende documenten te bezorgen, hetgeen de beslissing kan vertragen.

Goede praktijk: Vraag uw visum aan tussen de 90e en de 15e dag voor de datum van uw vertrek. Als u een meervoudig visum hebt (MULT), kunt u een nieuw visum aanvragen voordat het lopende visum verstrijkt.

 

Meld u persoonlijk aan.

U moet persoonlijk verschijnen bij de ambassade / het consulaat of het Visa Application Center indien u voor de eerste keer reist of indien uw vingerafdrukken, op de dag waarop u een nieuw visum aanvraagt, meer dan 59 maanden geleden zijn afgenomen (te rekenen vanaf de start van het Visa Information System in uw streek). 

Dien een volledig dossier in.

Neem de tijd om u te informeren over de bewijsstukken die moeten worden overgelegd. Die informatie is beschikbaar in de posten en op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

De beslissing wordt genomen op grond van de informatie en de documenten die samen met de visumaanvraag worden bezorgd of door de post worden geëist in de loop van de behandeling van de aanvraag. Als u geen volledig dossier kunt overleggen, leg dan altijd uit waarom.

In de regel worden inlichtingen en documenten die spontaan worden bezorgd na de indiening van de aanvraag of de kennisgeving van de beslissing niet in aanmerking genomen. U zult dus een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Raadpleeg de site van de ambassade of het consulaat.

De site van de posten publiceert belangrijke praktische informatie, zoals het adres waar u naar toe moet om uw dossier in te dienen, de openingstijden, de manier waarop een afspraak wordt gemaakt, de contactgegevens van het Visa Application Center, de verplichting persoonlijk te verschijnen bij de indiening van het dossier of de vrijstelling van die verplichting, het bedrag van de visumleges, de vorm waarin de in het buitenland opgestelde documenten moeten worden overgelegd (legalisatie/apostille, overleggen van de originele documenten en/of fotokopieën, vertaling van de documenten, …) en actueel nieuws over de post.

Kortom, informatie die nutteloze verplaatsingen kunnen vermijden.​

Visa Application Center (VAC)


In sommige landen werkt de ambassade / het consulaat met een Visa Application Centre (VAC).

Het Visa Application Center houdt zich niet bezig met de behandeling van uw visumaanvraag en neemt geen enkele beslissing. Zijn rol bestaat erin u goed op te vangen, u te informeren over de bewijsstukken die u moet overleggen, uw dossier in ontvangst te nemen en u de beslissing van de Belgische overheid mee te delen. Hiervoor betaalt u dienstverleningskosten (service fee).

De praktische informatie over het Visa Application Center staat op de site van de post (benaming, adres, openingstijden, bedrag van de service fee, …).